अन्य

नेपाली

स्थानीय सरकारको क्षमता विकासका क्षेत्र/विषय पहिचान सर्वेक्षण फारम भर्ने बारे - महा/उप-महा/नगरपालिका/गाउँपालिका/जिल्ला समन्वय समिति (सबै) ।

स्थानीय सरकारको क्षमता विकासका क्षेत्र/विषय पहिचान सर्वेक्षण फारम डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन तथ वित्त सम्बन्धी प्रशिक्षण सामाग्री ।

 सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन तथ वित्त सम्बन्धी प्रस्तुती सामाग्री डाउनलोड गर्न यहाँ किल्क गर्नुहोला

स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुका लागि सामाजिक समावेशीकरण तथा बहुसरोकारका विषयमा अनुशिक्षण सहयोगी पुस्तिका २०७५ (प्रस्तुती सामाग्री सहित)

स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुका लागि सामाजिक समावेशीकरण तथा बहुसरोकारका विषयमा अनुशिक्षण सहयोगी पुस्तिका २०७५ तथा प्रस्तुती सामाग्री डाउनलोड गर्न यहाँ कि गर्नुहोला । 

 

पृष्ठ