नियम

नेपाली

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७३ तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०७३

Document: 

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०७१ काे सातौं संशाेधन सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय (सबै)

Document: 

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०५८ काे एघारौं संशाेधन सम्बन्धमा- जिविसको कार्यालय (सबै)

Document: 

पृष्ठ