बार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा - ( जिविस ,जिप्रका , महा/उपमहा/नगरपालिका ) सबै |

जिविसको प्रस्तुती ढाँचा डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ किल्क गर्नुहोला |

महा/उपमहा/नगरपालिकाको प्रस्तुती ढाँचा डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ किल्क गर्नुहोला |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.