स्थानीय तहको संशोधित विस्तृत बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै)

संशोधित सशर्त अनुदानको विवरण डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.