"जनताको संविधान : जनताकै माझमा " राष्ट्रब्यापी प्रचार अभियान समुदघाटन समारोह

"जनताको संविधान : जनताकै माझमा " राष्ट्रब्यापी प्रचार अभियान समुदघाटन समारोह