अन्तरकृया कार्यक्रममा उपस्थिति सम्बन्धमा- उ.म.न.पा. (धरान र इटहरी)/न.पा.(इनरुवा, दुहवी, रामधुनी र बराह)/गा.पा.(देवानगञ्ज, कोशी, गढी, बर्जु, भोक्राहा, हरिनगरा)

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.