निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा- श्री जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (बाढी तथा डुवान प्रभावित सबै)/श्री नगरपालिका/गाउँपालिका (बाढी तथा डुवान प्रभावित सबै) ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.