सिफारिस कार्यान्वयन सम्बन्धमा - जिल्ला समन्वय समिति/महानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/नगरपालिका/गाऊँपालिका सबै ।

चौथो मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०७१–२०७६) को विवरणको ढाँचा डाउनलोड गर्नको लागि यहाँ किल्क गर्नुहोला ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.