मन्त्रालय र जिविस बीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताका तस्विरहरु