संविधानको धारा ५३ बमोजिमको प्रगति पठाउने सम्बन्धमा -उल्लेखित निकायहरु ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्बन्धित संविधानको धारा ५३ का वुँदाहरु डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.