वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखा

नेपाली

श्री स्थानीय विकास अधिकारी ज्यू,जिविसकाे कार्यालय धादिङ, नुवाकाेट, दाेलखा,सिन्धुपाल्चाेक,गाेरखा ।

आयोजना प्रस्ताव गरी पठाउने सम्बन्धमा - चीनसंग सीमाना जोडिएका १५ जिल्लाका जिबिस कार्यालयहरु

आयोजना प्रस्ताव गरी पठाउने सम्बन्धमा - चीनसंग सीमाना जोडिएका १५ जिल्लाका जिबिस कार्यालयहरु

पृष्ठ