विकेन्द्रीकरण शाखा

नेपाली

उपस्थिति सम्बन्धमा- प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू, कास्की, स्याङ्जा, तनहूँ र पर्वतका उल्लिखित महानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँपालिका।

उपस्थिति सम्बन्धमा- श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू- काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महानगर/नगरपालिकाहरु सबै (१८)/काभ्रे जिल्लाका नगरपालिकाहरु सबै (६)

सामुदायिक विद्यालयमा विधार्थी भर्ना अभियान संचालन सम्बन्धमा | (महा/उपमहा /नगर/गाउँपालिका )

जनशक्ति तथा श्रोत साधन व्यवस्थापन सम्बन्धमा- जि. स. स. को कार्यालय (नवलपरासी, वर्दघाट सुस्ता पूर्व)/जि.स.स. को कार्यालय (नवलपरासी, वर्दघाट सुस्ता पश्चिम)/जि.स.स. को कार्यालय (रुकुम, पूर्व)जि.स.स. को कार्यालय (रुकुम पश्चिम)

पृष्ठ