३२औ आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षण कार्यक्रम समापन समारोह कार्यक्रम, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान