बार्षिक प्रगति समीक्षा तथा तेश्रो चौमासिक अवधिको प्रगति WBRS मा प्रविष्टि सम्बन्धमा - जिविसको कार्यालयहरु सबै,जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरु सबै, महा/उपमहा/नगरपालिकाका कार्यालयहरु सबै ।

जिविसको template download गर्न यहाँ किल्क गर्नुहोला |

 नगरपालिकाको template download गर्न यहाँ किल्क गर्नुहोला |

WBRS (Web Based Reporting System) मा user account register गर्नको लागि यो video को सहायता लिनु होला |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.