त्रुटि भएको सन्देश

  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_database() (line 2739 of /var/www/html/mofald/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_variables() (line 2759 of /var/www/html/mofald/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in Database::openConnection() (line 1744 of /var/www/html/mofald/includes/database/database.inc).

स्थानीय निकाय वित्तीय आयोग

नेपाली

आ.व. २०७३/७४को आन्तरिक आयको विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय (सबै)