त्रुटि भएको सन्देश

  • Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in drupal_settings_initialize() (line 747 of /var/www/html/mofald/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_configuration() (line 2637 of /var/www/html/mofald/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_page_cache() (line 2649 of /var/www/html/mofald/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_database() (line 2739 of /var/www/html/mofald/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in _drupal_bootstrap_variables() (line 2759 of /var/www/html/mofald/includes/bootstrap.inc).
  • Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in Database::openConnection() (line 1744 of /var/www/html/mofald/includes/database/database.inc).

प्रदेश नं ४ को स्थानीय तह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रमका केहि झलकहरु