त्रुटि भएको सन्देश

Warning: require_once(): Unable to allocate memory for pool. in Database::openConnection() (line 1744 of /var/www/html/mofald/includes/database/database.inc).

विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, पुल्चोक/केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग, बबरमहल/निजामती किताबखाना, ललितपुर/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहानगर/गाउँपालिका सबै

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.