स्थानीय निकाय राजस्व परिचालन शाखा

नेपाली

पर्यटन शुल्क सम्बन्धमा- खुम्बु पासाङ्गल्हामु गाउँपालिका, सोलुखुम्बु/चांगुनारायण नगरपालिका, भक्तपुर/छायाँनाथ रारा नगरपालिका, मुगु

पृष्ठ